สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เรื่องเงิน เรื่องบ้าน เรื่องเอกสาร เรื่องง่าย

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสร้างบ้าน เพื่อคนไทยในต่างประเทศ
​ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ
1. บ้านเดี่ยว
2. ทาวน์เฮ้าส์
3. อาคารพาณิชย์
4. คอนโด ห้องชุด
5. ต่อเติมที่อยู่อาศัย
6. รีไฟแนนซ์

ทั้งมือหนึ่ง และมือสองทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95-100% (เต็ม)
– สูงสุดผ่อนไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตอบสนองทุกความต้องการ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ

สินเชื่ออเนกประสงค์
1. เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว
2. ซื้อที่ดินเปล่า
3. ชำระหนี้
4. ลงทุนในหรือต่างประเทศ

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 70%
– สูงสุด ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี
–  หลักประกัน ที่อยู่อาศัยทุกชนิด
– ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 30-45 วันทำการ (เฉพาะการยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน
สร้างบ้านในที่ของตนเองหรือ ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านทุกแบบ (12จังหวัด)

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 70% สำหรับปลูกสร้างบ้าน และ 100% สำหรับซื้อที่ดิน
– สูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี
– หลักประกัน สำเนาโฉนด, น.ส.3ก.
– ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 30-45 วันทำการ (หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

เอกสารหลักประกัน
1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)​
3. แบบบ้านที่จะสร้าง
4. ใบอนุญาติปลูกสร้างบ้าน
5. สัญญาก่อสร้างบ้าน (ผู้รับเหมาต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องมีกำไรติดต่อกันใน 2 ปีล่าสุด)

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
รายได้
รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป
พนักงานประจำ
อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือขั้นต่ำ 2 ปี(นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่ที่ทำงานเดิมต้องผ่าน Probation
ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 72 ปี
– ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรืองานประจำ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)
(กรณีเจ้าของกิจการรับเงินเดือนจากกิจการตนเอง ใช้เอกสารแบบเดียวกับพนักงาน)

รายได้จากการเกษียณงานหรือเงินประกันสังคมสามารถกู้ได้

เอกสารหลักประกัน

1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)​

ประมาณการค่าใช้จ่ายธนาคาร

1. ค่าประเมินราว 3,210 บาท
2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
3. ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
4. ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้
5. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ผ่อนกับธนาคาร)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. จัดส่งเอกสารเข้าธนาคาร 800 บาท
2. ค่าดำเนินการ 1.9% ของยอดกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 0.95% ของวงเงินอนุมัติ
3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
4. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 800-1,200 บาท
5. เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้วลูกค้าชำระ 50% ของค่าธรรมเนียม (1.9%) ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใน 7 วัน
6. ลูกค้าชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ของค่าธรรมเนียม (ครึ่งหนึ่งของ1.9% ) ก่อนการเซ็นต์สัญญาเงินกู้และโอนหลักประกันที่กรมที่ดิน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา