สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งมือหนึ่งและมือสองในประเทศไทย

เรื่องเงิน เรื่องบ้าน เรื่องเอกสาร เรื่องง่าย

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ดินเปล่า และสร้างบ้าน เพื่อคนไทยในต่างประเทศ
​ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ
1. บ้านเดี่ยว
2. ทาวน์เฮ้าส์
3. อาคารพาณิชย์
4. คอนโด ห้องชุด
5. ต่อเติมที่อยู่อาศัย
6. รีไฟแนนซ์

ทั้งมือหนึ่ง และมือสองทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด

 

– ซื้อที่ดินเปล่า ที่เกษตรกรรม (มีสาธาณูปโภค และถนนเข้าถึง)

– สร้างบ้านในที่ดินตนเองหรือ ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95-100% (เต็ม)
– สูงสุดผ่อนไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี

 

 

 

 

 

– วงเงินสูงสุด 50%

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตอบสนองทุกความต้องการ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ

สินเชื่ออเนกประสงค์
1. เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว
2. ซื้อที่ดินเปล่า
3. ชำระหนี้
4. ลงทุนในหรือต่างประเทศ

วงเงินกู้
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50%-70%
– สูงสุด ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี
–  หลักประกัน ที่อยู่อาศัยทุกชนิด
– ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 30-45 วันทำการ (เฉพาะการยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติ / อายุ
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
รายได้
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
พนักงาน
อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือขั้นต่ำ 2 ปี(นับรวมที่ทำงานเดิม) แต่ที่ทำงานเดิมต้องผ่าน Probation

กิจการส่วนต้ว

1 ปีขึ้นไป

ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– สัญชาติไทย
– อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 72 ปี
– ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรืองานประจำ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

กรณีพนักงาน
1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)
กรณีเจ้าของกิจการ
1. หนังสือจดทะเบียนกิจการ (ทุกหน้า)
2. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
3. ใบเสียภาษีประจำปี 1 ปีล่าสุด
4. เสตทเม้นธนาคาร 6 เดือน
5. รูปถ่ายกิจการหน้าร้าน และภายในร้าน
6. สำเนาพาสปอรตประเทศที่ทำกิจการ

รายได้จากการเกษียณงานหรือเงินประกันสังคมสามารถกู้ได้

เอกสารหลักประกัน

1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)​

ประมาณการค่าใช้จ่ายธนาคาร

1. ค่าประเมินราว 3,210 บาท
2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
3. ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
4. ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้
5. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ผ่อนกับธนาคาร)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป) กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 1.25% ของวงเงินอนุมัติ
2. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
3. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 900-1,100 บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย
5. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา