ผู้ก่อตั้ง DDCapital

นายธีระ ลีธีระกุล

ผู้ก่อตั้ง DDCapital
ประวัติการศึกษา
2532 - 2537 ปริญญาโท, MBA(International Business), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2526 - 2530 ปริญญาตรี, บ.(การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสินเชื่อและการเงินอิสระ
ต.ค. 2550 – มิ.ย. 2557 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธนาคาร, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
มิ.ย. 2540 – มิ.ย. 2550 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส, Supervisor, ผู้จัดการสินเชื่อ บริษัท จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย จำกัด
เม.ย. 2537 – มิ.ย. 2540 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, สาขาบางโพ, ธนาคารสหธนาคาร จำกัด

Contact

  • (+66) 095-946-5615
  • consultddcapital@gmail.com

Follow on Socials

At DDCapital, we understand that change is not always easy. Since 2017, we’ve been helping customer more than 100 cases transitions to Bank and Non Bank. In order to stay competitive, our years of experience have taught us to always make your dream success. This is our priority.

Our team of experts is ready to help you to success your objective not only success, but help you save cost of interest. Give us a call today to set up your first consultation.

ติดต่อเรา