เกี่ยวกับเรา

DDCapital ที่ปรึกษาทางการเงิน

เรา DDCapital ที่ปรึกษาทางการเงินก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ สินเชื่อรถยนต์ สำหรับคนไทยบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ต้องการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยคุณสามารถขอสินเชื่อผ่านบริษัทเราโดยไม่ต้องบินกลับมายื่นเอกสารเอง ที่มาของสินเชื่อทเราจัดหาให้ประกอบไปด้วย 2 ธนาคาร บริษัทมหาชนและบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

ตรวจสอบเอกสาร คัดกรองลูกค้า

ตรวจสอบเอกสาร คัดกรองลูกค้า จัดเตรียมเอกสารให้ตรงนโยบายธนาคาร จนได้รับอนุมัติและโอนทรัพย์สินเสร็จสิ้น ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ ให้คำปรึกษาแนะนำว่าสินเชื่อที่คุณต้องการควรยื่นขอกับธนาคารหรือสถาบันใด พิจารณาจากความเหมาะสมของผู้ขอสินเชื่อ ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร จนถึงตรวจสอบและรับรองเอกสารในต่างประเทศถ้าหากการขอสินเชื่อไม่ผ่าน เราจะไม่เก็บค่าบริการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ก่อน

สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

DDCapital เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ต่างประเทศ โดยท่านสามารถทำขั้นตอนทุกอย่างจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อที่จะทำการเอง และยื่นเอกสารไม่ครบ ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ดังที่ท่านได้หวังเอาไว้ ต้องเสียทั้งเงินและเวลา ถ้าท่านให้ทางเราเป็นผู้จัดการยื่นเรื่องให้ ถ้าไม่ผ่านไม่เก็บค่าบริการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการก่อน

DDcapital ปรึกษา-ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับคนไทยในต่างประเทศ

ติดต่อเรา