สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
Home Loans
Home loan for Thais living abroad. Getting a home loan can be easy and straightforward process.
สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์
Multi-purpose loan
Home for Cash allow you to meet all your needs and spend anything on your own.
Credit for sale
Credit for sale (1.25% interest per month in the system), Refinance of sale with right of redemption
สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ
Thai marriages
Thai marriages, foreigners earning income in Thailand or abroad can apply for both housing
Foreigners working in Thai
Foreigners working in Thailand The borrower alone or not married with Thais to buy housing only condominiums. (Must have a valid alien visa)

Our Clients

สินเชื่อคอนโด

คุณเจ จากออสเตรเลีย ได้รับวงเงินอนุมัติซือคอนโดมือสอง 100% เต็ม และมอบอำนาจให้น้องชายโอนคอนโดโดยคุณเจไม่ต้องบินกลับมาไทยเลยประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย

คนไทยในต่างประเทศ

คุณอ้วน(ดุสิต) จากออสเตรเลีย ได้รับวงเงินซือคอนโดเต็ม 100% ซื้อคอนโดใหม่

คนไทยในต่างประเทศ

จันทนาและคุณบราว จากเนเธอร์แลนด์ ได้รับอนุมัติซื้อคอนโดที่ระยอง

คนไทยในต่างประเทศ

คุณสาคร ทำงานร้านอาหารที่ญุี่ปุ่น ได้รับวงเงินซื้อตึกแถวที่เชียงใหม่ 60%

คนไทยในต่างประเทศ

คุณเมลดา(ตาล) จากเดนมาร์ก ได้รับอนุมัติ 100% ซื้อบ้านให้คุณพ่อที่กรุงเทพ

คุณวัชรีและหลานสาวคุณอรนุช จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับวงเงิน 95% ซือบ้านที่พัทยา

คนไทยในต่างประเทศ

คุณบอม โรทารี่ จากเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ได้วงเงินซื้อบ้านหัวหินโอนเรียบร้อย

คนไทยในต่างประเทศ

คุณหนิง จากออสเตรเลีย ได้วงเงินซื้อบ้านโคราช

คนไทยในต่างประเทศ

คุณรุ่งทิพย์ ได้รับวงเงิน 100% เต็ม ซื้อบ้านเดี่ยวที่หัวหิน

คนไทยในต่างประเทศ

คุณแจ็คกี้ แลงธอร์ จากอังกฤษ ได้วงเงินซือบ้านมือ 1 ที่สัตหีบ 100%

Customer Reviews

Knowledge Sharing